Dan Lainio Dan Lainio - entreprenörskap och bolagsbyggande

Bill and Melinda Gates Annual Letter 2019

Inspiration finns att hitta på många olika ställen. Bland bloggar, böcker, artiklar, TedTalks eller podcasts finns det mesta att spisa för den kunskapshungrige. Under de senaste åren har jag hittat fler och fler årligt återkommande sammanfattningar att följa och inspireras av. En bekant, Karsten Deppert, publicerar två gånger per år en sammanfattning av vad han pysslar med, är engagerad i och hur det går. Han lägger även in personliga reflektioner att bjuda på.

Förutom Karstens årliga brev finns det några till som kan vara värda att följa för den intresserade. Warren Buffet har sitt årliga brev till sina aktieägare i Berkshire Hathaway och Jeff Bezos har sitt årliga brev till Amazon aktieägare och intressenter. Även om dessa huvudsakligen är riktade gentemot de egna aktieägarna så är de årliga breven intressanta att hålla koll på för att få en bättre känsla för vad som varit och vad som kommer, enligt författarna. Det jag gillar mest med Buffets årliga är hur konsekvent han varit i sin strategi över decennier och att han lever som han lär. Bezos är också intressant att läsa med hans stora framtidsfokus och med den inblick i sitt eget mindset han bjuder på.

Det finns en bra Mediumartikel som sammanfattar Jeff Bezos Annual Letters att läsa här. Kul och intressant för den som är fascinerad av Amazons framfart, Jeff Bezos och hur e-handeln utvecklats under de senaste åren.

Ett annat årligt brev jag följer är Bill och Melinda Gates. De skriver med sin Bill & Melinda Gates foundation-hatt på sig och adresserar de globala utmaningar som det senaste året antingen bjudit på eller som de ser kommer framöver. Fokus är lösningar och inspiration.

2018 beskriver de som ett år fyllt av överraskningar och att världen ser väldigt annorlunda ut idag än hur de trodde att den skulle se ut för några år sedan. Det är svårt att inte hålla med. Tänk dig; För 2-5 år sedan, hur trodde du att världen skulle se ut 2018?

I årets brev har de listat nio saker som överraskat dem under de år de jobbat med att adressera och lösa några av de största utmaningarna på jorden. En del saker inspirerar, en del saker skrämmer.

Du som följer den här bloggen tänker jag mig också kan vara intresserad av att läsa brevet i sin helhet, du hittar det här.

Nio insikter listade i årets brev

Nedan har jag listat de nio punkterna. Alla punkter de går igenom är spännande i sig att utforska vidare, vad som redan görs, vad som kan göras, vad som bör göras och hur det ska göras. Rekommenderar återigen att läsa brevet i dess helhet, det tar dig kanske 20 minuter men ger inspiration på många områden att tackla.

Överraskning #1 Afrika är världens yngsta kontinent

Världen blir äldre, förutom i Afrika. Den globala medianåldern ökar, människor blir äldre, fler barn överlever till vuxen ålder och det föds färre barn. Resultatet blir att den globala populationen sakta kryper mot medelåldern. Förutom i Afrika. Där är medianåldern endast 18 år. I Nordamerika är den 35. Varför ser det ut så här? Vad innebär detta för kontinenten?

Olika kontinenter har olika utmaningar med den demografiska utvecklingen. Japan har stora problem med åldrande befolkning, låg barnafödsel och därmed en mindre andel arbetsför befolkning av totalen medan Subsahara Afrika har den kanske yngsta befolkningen. Båda extremerna kommer med stora utmaningar.

  • Att hålla koll på: Framtidens arbetsmarknad och hur det sociala systemet ska byggas upp. Universal Basic Income?

Överraskning #2 DNA-tester kan hjälpa till att hitta seriemördare – men också motverka för tidig födsel

Framsteg görs med modern DNA-teknologi. Nya tjänster som 23andMe ger forskare aggregerad data på ett sätt de inte fått tillgång till tidigare. Bland annat görs just nu forskning och framsteg på forskningen kring för tidig födsel och sex gener som eventuellt kan kopplas till detta, något som möjliggjorts genom datan genererad av 23andme.

Bioteknik är något jag vill lära mig mer om. Bioteknikens framsteg kommer förändra allt, till och med vad det innebär att vara människa.

  • Att hålla koll på: Bioteknik, CRISPR, on-demand-organ, artificiellt framtagen mat (kött, fisk, växter)

Överraskning #3 Vi kommer att bygga ett nytt New York City varje månad

Elproduktion står för ca 25% av växthusgaserna. Industrin kommer inte långt bakom med sina 21%. Däri ingår bland annat materialet som tillverkas för att bygga nytt, som cement och stål. Både cement och stål kräver mycket fossila bränslen vid tillverkning men processen släpper också ut koldioxid som en biprodukt. Den urbana befolkningsökningen räknas resultera i att byggandet kommer att dubblas till 2060 jämfört med idag. Det innebär att ett nytt New York City kommer att byggas varje månad.

Den accelererande urbaniseringen och det ökande byggandet kommer att leda till förändringar i hur vi lever våra liv. Från hur stadsplanering i städer kommer att se ut med autonoma bilar till vertikala stadsodlingar och uppkopplade smarta städer.

  • Att hålla koll på: Digital tillverkning, 3D-printing, uppkopplade städer (IoT), autonoma bilar.

Överraskning #4 Data kan vara sexistiskt

Bill och Melinda diskuterar hur lite data det finns om kvinnors hälsa och utveckling. Databristen gäller bland annat data på hur mycket kvinnor tjänar i utvecklingsländer, hur mycket land de äger eller hur mycket mer tid kvinnor lägger på hushållsarbete än män. Data leder till bättre beslut och policys. Dålig eller ingen data gör det svårare att driva utveckling. Melinda diskuterar bland annat att den mesta datan vi har om kvinnor i utvecklingsländer handlar om reproductive health, för det är kvinnans huvudsakliga roll i samhället, att vara fru och mamma. Bristfällig eller avsaknad av data kring kvinnors ekonomiska aktivitet i dessa länder kan göra det enkelt att underskatta deras roll i samhället.

Objektiv data är något vi värderar högt inom YoungDrive. Att få hårda fakta på hur det går för ungdomarna som går igenom vår utbildning.

  • Håll koll på: Blockchain och mobile money när det kommer till att bygga och aggregera data i utvecklingsländer. Data bias blir en viktig fråga även vid AI-utveckling.

Överraskning #5 Du kan lära dig mycket genom att lära dig hantera din ilska från tonårspojkar

Som ett led i att lära sig mer om länken mellan fattigdom och brottslighet spenderade Bill och Melinda Gates tid med en organisation som heter Becoming a Man, BAM. BAM hjälper ungdomar i brottstäta områden att utforska sina känslor och utveckla sin impuls- och beslutsförmåga. En tidig studie av University of Chicago visade att en kontrollgrupp med deltagare i BAMs program minskat antalet brottsliga gripanden med hälften.

Unga män i alla länder är en risk om vi/de hamnar i fel sammanhang, inte lär sig empati/sympati, kontrollera sitt känsloliv och dessutom inte hittar ett sammanhang eller känner sig behövda. Inget nytt med det.

  • Håll koll på: Emotionell AI och VR som verktyg för att öka sympati och empati hos ungdomar. Även en demokratiserad tillgång till utbildning via onlineutbildningar blir intressant att utforska vidare, särskilt för grupper som av skäl inte studerar vidare i lika stor utsträckning men som nu får ökade möjligheter att hitta nya sammanhang och vägar framåt.

Överraskning #6 Det finns nationalistiska skäl till att bry sig om det globala

Nationalismen sprider sig över hela världen och är ett ord som hörs allt mer. Det betyder olika för olika människor, men sammantaget kanske det går att tolka som att nationalism är att ett lands första och viktigaste uppdrag är att sätta sina egna intressen först. En stor anledning till att länder som USA investerar mycket i bistånd är att det ökat stabiliteten utomlands och därmed säkerheten på hemmaplan. Stärkta hälsosystem minskar risken för att dödliga smittohärdar som Ebola blir en global epidemi. När fler föräldrar ges möjligheten att uppfostra sina barn tryggt och säkert, med en utbildning och med god hälsa så minskar risken för stora flyktingströmmar.

Ökad digitalisering leder till en ökad globalisering. Att stänga en fysisk gräns går till en viss grad, men det går inte (nåja) att stänga de virtuella och digitala gränserna. Vår värld är mindre idag än för 20 år sedan och detta spiller över på allt. Klimathotet är globalt. Antibiotikaresistansen är en global utmaning.

  • Att hålla koll på: VR för att öka empati med människor i andra världsdelar, antibiotikaresistansen och hur vi ska hantera detta.

Överraskning #7 När uppfanns den moderna toaletten?

Mer än två miljarder människor i världen saknar tillgång till en hygglig toalett. Nästan 800 barn dör av hygienrelaterade sjukdomar som en följd av detta varje dag. Varje dag. Att exportera de vattenburna toaletterna som används av västvärlden är inte ett alternativ då det kostar för mycket att bygga infrastrukturen bakom detta. Följden av detta drabbar även det kvinnorna mest och värst.

Bill tar upp några bra exempel på framtidens toaletter. De ser vanliga ut men bakom kulisserna händer mycket. De är fristående och kan skapa positiva bi-produkter av avföringen, som exempelvis gödning för grödor eller vatten för handtvätt.

  • Håll koll på: off-the-grid lösningar för såväl toaletter som (sol)el, uppkopplade toaletter med inbyggda hälsomätare m.m. Decentralisering.

Överraskning #8 Fysiska läroböcker håller på att bli överflödiga

Tack vare mjukvara rullas det nu ut nya läromedel som blir ett understöd i att personofiera utbildningen och individanpassa denna. Du gör en läxa och systemet läser av vart dina utmaningar ligger, hjälper dig att utveckla dessa delar på ett pedagogiskt sätt och generar data till läraren att jobba med på nästa lektion. Läraren får vara lärare och får bättre verktyg att jobba med, så att du kan utvecklas ännu bättre.

Edtech är ett område som är spännande att följa. Hur vi bättre kan individanpassa utbildningen, ge mer tid och utrymme för varje ungdom i skolan att utvecklas med givna resurser till hur vi på fler sätt kan demokratisera utbildning för fler människor. Rekommenderad läsning på ämnet utbildning är Seth Godins Mediuminlägg; Stop Stealing dreams.

Överraskning #9 Mobiltelefoner är mest kraftfulla i händerna på världens fattiga kvinnor

I rika länder gör mobiltelefonerna det enklare att göra det vi redan gör. Snigelpost blev e-mail. Kartan blev Google Maps. Vinka in en taxi blev Uber. För världens marginaliserade kvinnor är mobilen inte bara ett verktyg, det kan förändra livet. Uppkoppling är en lösning på marginalisering.

Uppkoppling demokratiserar. Tillgång till kunskap, utbildning, banksystem, jobb, kommunikation blir tillgängligt för fler. Saker som det tidigare varit monopol på. Kostnaden för mobiltelefoner fortsätter att gå ned (Moores law) och data blir billigare med tiden. Vad kommer nästa två miljarder människor som kommer online att bidra med till världen? Det är en spännande tid vi lever i.

  • Att hålla koll på: Tillgång till data, mobilpenetration i Subsahara teknologisk leap-frogging i tillväxtekonomier.

Återigen, du hittar Bill & Melinda Gates Annual Letter 2019 här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + arton =