Dan Lainio Dan Lainio - entreprenörskap och bolagsbyggande

Investera i startups och scaleups – Stefan Backlund, Katalysen

3 min read

Är du intresserad av att lära dig mer om att investera i startups och scale-ups utanför börsen? I podden Peptalk pratar jag och Philip om riskkapital och kapitalanskaffning. I veckans avsnitt går vi in på hur du blir en framgångsrik investerare i just startups och scaleups.

Vi tar även hjälp av Stefan Backlund från Katalysen, en venture partner. Stefan har en bakgrund från Philips och har även jobbat för Klarna och Trustly när bolagen vuxit som mest. Idag jobbar han med investeringar via Katalysen men gör också privata ängelinvesteringar.

Jag har skrivit ut det viktigaste från avsnittet i det här blogginlägget. Vill du hellre lyssna på podden så hittar du avsnittet här.

Så blir du en vinnare på att investera i onoterat

I avsnittet utgår vi från en artikel författad för DI Digital av Johannes Karlsson som handlar om just ämnet, att investera i onoterat. Artikeln bygger på intervjuer med några olika profiler som Ann Grevelius, Nicklas Storåkers och ovan nämnda Stefan Backlund.

Förutsättningarna

Enligt artikeln så ligger en första runda i Sverige på ca 1-4 mkr och en investerare går in med 50-150 tkr i ticket, alltså investering. Stefan Backlund beskriver att du kan räkna med att behöva göra åtminstone en följdinvestering för att stötta upp bolaget med likviditet och att det är ett “outtalat ansvar” du som ägare har, vilket även Henrik Persson Ekdahl från Optimizer Invest håller med om.

Om pengarna finns kan det vara en idé att ta rygg på andra investerare för att skapa dealflow. Förslag på aktörer att ta rygg på skulle kunna vara andra investerare, family offices, små riskkapitalbolag eller statliga utvecklingsfonder.

Genomlysningen

Den typen av investerare som nämns ovan har ofta ett bra ramverk för att granska bolagen, göra Due Diligence. Under DD-processen går de igenom teknik, ekonomi, patent, marknad och tar referens på kunder och partners.

I artikeln pratar Nicklas Storåkers att han vill förstå vad bolagen gör annorlunda än konkurrenterna och hur kundnyttan, eller kundvärdet ser ut. 

Teamet, alltid en viktig faktor och en legal DD, se till så att det inte finns aktieägaravtal som skapar betydande fördelar för vissa ägare, är också något som är viktigt enligt Henrik Persson Ekdahl.

Värderingarna

Inte heller i denna artikel ges någon exakt formel eller tanke på hur du ska tänka kring värderingarna. I avsnittet med Jane Walerud så berättar hon om några schabloner du kan använda dig av. Den stora värdestegringen kommer precis före börsnotering eller uppköp och det är skäl till att vara med i ett tidigt skede, en startup, trots den ökade risken.

Långsiktighet

Investerarna pratar om att det är en långsiktig investering att gå in i en startup eller scaleup. Aktierna är illikvida och det är inte helt ovanligt med en horiston på tio år, men att ett ett rimligt avkastningsmål kan vara 10 ggr pengarna.
Stefan Backlund lyfter även upp vikten av att investera i flera bolag, gärna en portfölj om 10-20 bolag.

Stefan Backlund, Katalysen Venture Partner

Stefan Backlund har tidigare jobbat för Philips, Klarna och som marknadschef på Trustly. Han är partner på Katalysen och privatinvesterare via sitt egna bolag Adventure Capital.

Katalysen jobbar uteslutande med sina bolag och väldigt lite internt. De beskriver sig själva som en Venture Partnerfirma. De investerar inte via en fond utan via egen balansräkning. Den fundamentala skillnaden som gör Katalysen unikt på den onoterade kapitalmarknaden är deras fasta tro på partnerskapet som koncept. Praktiskt betyder det att de jobbar väldigt aktivt i bolagen som väljer Katalysen som partner. De tror på att desto mer engagerade de är desto högre transparens får de gentemot bolagen, vilket sänker risken för både entreprenören och investerarna.

Utöver att investera i andra bolag så grundar de även bolag med andra duktiga entreprenörer.

Skillnaden på att investera via egen balansräkning är att Katalysen själva ansvarar för sina misslyckanden och sin egen framgång, dvs. inte för andra investerares pengar.

Om att samarbeta med andra aktörer

Små family offices, Almi Invest och liknande utvärderar hundratals bolag per år och det går att få draghjälp i processen där. Till syvende och sist så är det ändå entreprenören som väljer partners att gå med.

För att göra det attraktivt för entreprenörerna, när det finns så mycket pengar och riskaptit på marknaden, ska du göra det tydligt vad du kan bidra med utöver pengar. Vilket är det värde som du kan skapa.

Ett annat tips till att skapa dealflow och att saminvestera med andra änglar är att gå med i andra nätverk eller mindre ängelnätverk. Det går bland annat att kontakt med Arctic Ventures eller Sting, som reser mikrofonder för ängelinvesterare och de har ett strukturerat sätt att jobba med dealflow på. Även Qalora Capital eller Keiretsu som är ängelinvesterarnätverk där du kan komma i kontakt med investerare av både mindre och större karaktär.

Att digitalisera kapitalanskaffningen kommer att möjliggöra för fler personer utanför storstadsregionerna att få tillgång till det ekosystem och kapital som idag många gånger är exklusivt för bolag i våra största städer i Sverige.

Även i denna intervju lyfter Stefan upp vikten av att sprida risken och att du bör ha minst 10 bolag i portföljen. Han lyfter även att du som ägare bör kunna hjälpa dina bolag som hamnar i akut likviditetsbrist. Ett tips är att reserva pengar för brygg- och följdinvesteringar, antingen för akut likviditetsbrist eller för att bevaka dina andelar framåt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + 2 =