All Stories

Entreprenörsutbildning i utvecklingsländer

Finansieringsmöte YoungDrive Entreprenörskap är förändring och världen behöver förändring. Entreprenörskap i allmänhet och entreprenörskap för unga i synnerhet har alltid legat mig nära om...
Dan Lainio
1 min read

Speaking of creativity – by six Nobel Laureates

  Creativity is intelligence having fun – Albert Einstein Creativity, thinking new. Who could better speak about creativity than scientists making the impossible possible?  Six Nobel...
Dan Lainio
3 min read