Tandem Leadership

I mars 2020 påbörjades den senaste cohorten av ledarskapsprogrammet Tandem Leadership och i förra veckan genomfördes programmets sista modul. Programmet, som finansieras av Sverige-Finska Kulturfonden och Wallenbergstiftelserna, är ett initiativ för att stärka relationerna mellan Sverige och Finland genom att utveckla unga ledare i ett gemensamt ledarskapsprogram.

Programmet Tandem Leadership

Tandem Leadership sträcker sig över ett år med deltagare från både Sverige och Finland. Deltagarna kommer från olika sektorer och branscher i samhället. I år var vi ca 20 deltagare med roller inom bland annat politik, näringsliv, stat, EU, FN, NGOs men även personer från försvaret.

Ursprungstanken är att hela gruppen, med deltagare från Finland och Sverige, ska träffas fysiskt vid tre tillfällen. Vår cohort fick till det första mötet fysiskt när vi träffades på Hanaholmen i Helsingfors i mars. Träffen skedde bara dagar innan Coronan på riktigt tog fart i Norden. Träff två blev helt digital medan den tredje och sista träffen blev en hybridträff, där vi i Sverige var i Stockholm, de finska deltagarna på Hanaholmen i Helsingfors och några deltagare var med via Zoom.

Varje träff har haft besök från externa föreläsare samtidigt som det lämnats stort utrymme för mer informella diskussioner, reflektioner och kontaktskapande mellan deltagarna. De informella punkterna tycker jag ofta skapar störst värde, både på kort och lång sikt. De personliga relationerna banar vägen för framtida samarbeten, över branscher och gränser.

Gemensamt projekt med slutpitch inför en jury

Vid det första tillfället blev vi indelade i mindre grupper med deltagare från både Finland och Sverige. Grupperna fick som uppdrag att under programmets gång jobba på en lösning av följande fråga:

  • Sverige och Finland får år 2030 ett pris för sitt samarbete kring hållbarhet (något/några av de 17 globala målen). Vad gjorde länderna för något?

Slutpitchen skulle sedan bedömas av en jury under sista träffen. Jag fick förmånen att jobba med Sauli Böhm, som driver marknadsplatsen ResQ Club och Emelie från Försvarsmakten.

Vi lyckades vinna juryns gunst och plockade hem tävlingen med lösningen ovan. Det finns helt klart saker att ifrågasätta med vår lösning, men vi är nöjda ändå.

Efter programmet – Tandem Leadership Alumni

Efter det genomförda programmet blir man en del av alumnunätverket för gamla deltagare. Nätverket är designat för att fortsätta stimulera relationerna mellan deltagarna under åren. Varje år genomförs en alumniträff där samtliga tidigare deltagare bjuds in.

Deltagarna i Tandem Leadership 2020

Pär och Erik, som varit ansvariga för programmet, har gjort ett grymt jobb med att få in både duktiga och sköna människor i gruppen, vilket i sin tur lett till bra diskussioner och ett prestigelöst erfarenhetsutbyte. Jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte får se många av deltagarna på höga positioner inom både näringsliv, offentlig sektor och politik i framtiden.

Det hade så klart varit optimalt om vi hade kunnat ha träffarna fysiskt med möjligheten att även umgås mer med de finska deltagarna. Relations- och kontaktbyggandet blir svårare att göra över Zoom eller Google Meet än när man träffar varandra fysiskt.

Deltagare Tandem Leadership 2020

Svenska deltagare
ALEXANDRA DAVIDSSON, Secretary General, Responsible Consumption
SIMON EDSTRÖM, Deputy Chairman, The Swedish National Union of Students
BJÖRN FONDÉN, Climate Chage Support Officer, United Nations Climate Change
REBECCA JANSSON, Assistant Portfolio Manager, Handelsbanken
MARCUS JOHANSSON, Advisor, Wallenberg Foundations
DAN LAINIO, CEO & Founder, Qleano
EMELIE MOLÉN ESKHULT, Captain, Swedish Armed Forces
SANNA NORÉN, Sustainability Manager, Nordic Choice Hotel
MOHAMED NUUR, Politician, City of Stockholm
DIANA VAN, Public Affairs Manager, Coca Cola Company

Finska deltagare
MATHIAS BERGLUND, Co-Founder, The Curious AI Company
SAULI BÖHM, CEO, ResQ Club
JOHANNES KOPONEN, Lead, Global Openings, Demos Helsinki
JULIA LINDHOLM, Senior Specialist, Permanent Representation of Finland to the EU
MARI MÄNNISTÖ, CEO, SHIFT Business Festival
TUOMAS NUOTIO, HR Manager, Nordic Healthcare Group
HEIDI SAARINEN, President, United Nations Youth Association of Finland
MARIA TEIKARI, Service Director, Social Science Professionals
EERO VASSINEN, Co-founder, Civitta Finland

Sök till Tandem Leadership

Jag personligen tycker att det informella upplägget, med stor möjlighet att lära känna de andra deltagarna, har varit väldigt givande. Jag har fått möjligheten att prata med duktiga människor, i andra branscher, som jag inte kommer i kontakt med i det dagliga dags och i min bubbla. Platserna är få till antalet (ca 10 per land) och intresset är stort för att delta i programmet. Om du är intresserad av hållbarhet, politik och vill lära känna vårt grannland bättre så tycker jag definitivt att du ska söka. Ansökan sker via Tandem Leaderships hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 3 =